Kaikit suomen kielen kurssit

Objekti

Pay attention to NOUNS and VERBS! UNFINISHED! update coming soon. Lauseet Yksikkö “Olla” Minä olen opiskelija. Minä en ole opiskelija. (same) Objekti Minä tunnen yhden opiskelijan. Minä en tunne yhtään opiskelijaa. (different!) Monikko “Olla” Me olemme opiskelijoita. Me emme ole opiskelijoita. (same) Objekti Minä tunnen opiskelijoita. Minä en tunne opiskelijoita. (same) Nuo Objektit (a defined group) Minä tunnen […]

0 comments

Rektioita | Rektio

Some Finnish verbs require specified form of words coming after it. The list below is a collection. English translation is NOT accurate, for reference only. Sample sentences are aveilable at Memrise.com (link), which helps to learn Finnish. + Partitive + sta + maan + Missä  etsiä (search) häiritä (disturb) ihailla (admire) inhota (loathe) juhlia (celebrate) kokeilla […]

0 comments

Sekalaiset…

Aika, Adjektiivit ja adverbit, Nollapersoona
Suullinen Referaatti
“Puhutaan suomea suvujasti!”

0 comments

Pronominit

Demonstratiivipronominit MIKÄ tämä nämä tuo nuo se ne MITÄ / MITKÄ tätä näitä tuota noita sitä niitä MINKÄ tämän naiden tuon noiden sen niiden MIHIN tähän näihin tuohon noihin siihen niihin V- tä- näi- tuo- noi- si-* nii- Use “siinä” instead of “sissä” Joka yksikkö monikko N joka jotka P jota joita Ill. johon/jonne joihin […]

0 comments

Verbit – Tenses & Moods

Elämä mittainen oppiminen opiskelu! HUOM: v=minä-vartalo; inf=infintiivi; iv=infintiivin vartalo. Tenses   Conditional Mood Passive (& Passive Conditional) v=minä-varatalo; iv=infinite-varatalo; inf=infinite preesens imperfekti neg/perfekti konditionaalin preesens I II III IV V VI alkaa syödä mennä siivota valita paeta [v+taan] ale-taan [inf+an] syö-dään [inf+an] men-nään [inf+an] siivo-taan [inf+an] vali-taan [inf+an] pae-taan [ v+ttiin] ale-ttiin [ iv+tiin] syö-tiin [ iv+tiin] men-tiin [iv+ttiin] siivo-ttiin [iv+ttiin] vali-ttiin [iv+ttiin] pae-ttiin ale-ttu syö-ty men-ty siivo-ttu […]

0 comments

Sanatyypit / Cases

Case Changes in Word Finnish words changes frequently, and we can use sanatyyppi to decide how to modify a word to the desired case. Note that different cases required different K-P-T Vaihtelu status. N = Nominatiivi/Nominative; P = Partitiivi/Partitive; V = Vartalo/Root; ILL = Illavtivii/Illative; Mon = Monikko Vartalo/Plural Root. All cases have “singular/yksikkö” and “plural/monikko” forms based on […]

0 comments