Sanatyypit / Cases

Case Changes in Word

Finnish words changes frequently, and we can use sanatyyppi to decide how to modify a word to the desired case. Note that different cases required different K-P-T Vaihtelu status.

 • N = Nominatiivi/Nominative; P = Partitiivi/Partitive; V = Vartalo/Root; ILL = Illavtivii/Illative; Mon = Monikko Vartalo/Plural Root.
 • All cases have “singular/yksikkö” and “plural/monikko” forms based on corresponding root/varatalo.
 • * HOWEVER, in some word types (e.g. -in -e -as -ton -lämmin) the varatalo(root) is strong, and all forms are always strong. This applies to all type marked with *, see final part for examples.

Picture by Yan Nathan Pan, 2015.


Everything At a Glance

Suomea_sanatyypit_kaikit


Sanatyyppi – e & -nen

e* nen
N
P
V
ILL
Mon
vene
venettä
venee
veneeseen
venei
valkoinen
valkoista
valkoise
valkoiseen
valkoisi
 • vene, perhe, huone, kappale, lause, lentokone, terve, tuore, virhe …
 • valkoinen, punainen, englantilainen, helsinkiläinen, ihminen, iloinen, Korhonen, toinen …

🙂 Good news: All Finnish words end with -e and -nen belong to these two types. No excetption.


Sanatyyppi -i (sis. -si -kansi)

i (1) i (2) i (3) si (uusi)
N
P
V
ILL
Mon
hotelli
hotellia
hotelli-
hotelliin
hotellei
suuri
suurta
suure
suureen
suuri
nimi
nim
nime
nimeen
nimi
uusi
uutta
uude
uuteen
uusi
 • hotelli, koti, kaupunki, tori, posti, pankki, turisti, kahvi, orkeisteri, Ruotsi, paperi …
 • suuri, kieli, meri, nuori, pieni, saari, vuori …
 • nimi, järvi, onni, talvi, tähti, joki, mäki …
 • uusi, vuosi, kuukausi, käsi, vesi, susi, viisi, kuusi …

🙁 BAD news: There is NO way to decide which sound type a -i word belongs to. REMEMBER ALL.


Sanatyyppi -s

as äs* is us ys os ös es
N
P
V
ILL
Mon
lounas
lounasta
lounaa
lounaaseen
lounai
kaunis
kaunista
kaunii
kauniiseen
kaunii-
vastaus
vastausta
vastaukse
vastaukseen
vastauksi
kerros
kerrosta
kerrokse
kerrokseen
kerroksi
vihannes
vihannesta
vihannekse
vihannekseen
vihanneksi
 • lounas, asiakas, eräs, kallis, patsas, pensas, potilas, sairas, valmis, vieras, viisas …

🙂 Good news: us/ys/os/ös/es are exactly the same type.
[/expand title=”Click for other words”]


Sanatyyppi -ut/-yt (sis. -vut/-vyt)

ut yt nut nyt
N
P
V
ILL
Mon
lyhyt
lyhyttä
lyhye
lyhyeen
lyhyi
väsynyt
väsynyttä
väsynee
väsyneeseen
väsynei
 • lyhyt, kevyt, ohut, olut …
 • väsynyt, epäonnistunut, kadonnut, kiinnostunut, kulunut, kyllästynyt, loukkaantunut, onnistunut, saastunut …

🙁 Remember: Kuollut (to die) is an exception; it has the same type -nut. (Varatalo: kuollee-)


Sanatyyppi -in & -Vus/-Vys

in* Vus Vys
N
P
V
ILL
Mon
puhelin
puhelinta
puhelime
puhelimeen
puhelimi
ystävyys
ystävyyttä
ystävyyde
ystävyyteen
ystävyyksi
rakkaus
rakkautta
rakkaude
rakkauteen
rakkauksi
 • puhelin, avain, kirjain, laskin, pakastin, tulostin …
 • ystävyys, rakkaus, avaruus, kauneus, kirjallisuus, korkeus, lapsuus, nuoruus, pituus, rikkaus, sairaus, salaisuus, syvyys, talous, totuus, uutuus, vanhuus …

Sanatyyppi -ton & -lämmin

HUOM: always in strong form.

ton tön* lämmin*
N
P
V
ILL
Mon
rasvaton
rasvatonta
rasvattoma
rasvattomaan
rasvattomi
lämmin
lämmintä
mpi
mpimään
mpimi

Sanatyyppi -kansi

HUOM: always in strong form.

kansi
N
P
V
ILL
Mon
kansi
kantta
kanne
kanteen
kansi-
 • kynsi, länsi, varsi, virsi

* HUOM K-P-T Vaihtelu

The following types and words are always in strong form except for nominative and partitive.

in e as äs
N
P
V
ILL
Mon
soitin
soitinta
soittime
soittimeen
soittimi
osoite
osoitetta
osoittee
osoitteeseen
osoittei
hidas
hidasta
hitaa
hitaaseen
hitai
 • kahvinkeitin, leiväpaahdin, sivellin, tuuletin …
 • kastike, koe, liike, liikenne, lääke, parveke, sade, taide, tiede, tunne, tuote, vaate, väite …
 • ahdas, asiakas,asukas,kangas,porras,puhdas,rakas,rikas,saapas,tehdas,varas,varvas …

Reference / Viittaus

Gehring, S., & Heinzmann, S. (2012a). Suomen mestari : Suomen kielen oppikirja aikuisille..1 / (3. korj. p. ed.). [Helsinki]: Finn Lectura.

Gehring, S., & Heinzmann, S. (2012b). Suomen mestari : Suomen kielen oppikirja aikuisille..2 /. [Helsinki]: Finn Lectura.

White, L. (2012). From start to finnish : A short course in finnish (10. uud. p. ed.). [Helsinki]: Finn lectura.

You must be logged in to post a comment.